מספר טלפון חירום: 1-800-800-000

רשימת ספקי גז

מערך שירות ואספקת הגז תחת המשרד לתשתיות ואנרגיה

 

בישראל כל מערך שירות ואספקת הגז לרבות התשתיות המתקנים והמערכות השונות והמגוונות מוסדרים בחוק וכפופים תחת משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים של מדינת ישראל. 

 

הזמנת גז מגורם בלתי מורשה הינה עבירה על החוק: 

רכישתם של מערכות גז, מתקני גז וגז ככלל, שלא מידיו של עוסק מורשה המופיע תחת רשימת ספקי גז מורשים בישראל של משרד התשתיות האנרגיה והמים, לא זאת בלבד שהינו עבירה על החוק אלא אף סכנה משמעותית של דליפה או פיצוץ לכם, לביתכם ולסובבים אתכם. 

 

רשימת ספקי הגז המורשים בישראל: 

אי לזאת משרד התשתיות האנרגיה והמים של מדינת ישראל העמיד לרשות הצרכנים הביתיים את רשימת ספקי גז המורשים בישראל. כל הזמנת גז, מערכות גז או מתקני גז בין אם מטלטלים (בלוני גז) או נייחים צריכה להיות מוקדמת בבדיקה ובעיון של רשימת ספקי גז מורשים בישראל. 

 

יעילותו, זמינותו ויתרונותיו של הגז הביתי: 

גז ביתי הינו מקור אנרגיה זמין, יעיל, אפקטיבי וזול אשר מתפתח בעת האחרונה עקב הרפורמה בגז המקודמת על ידי משרד התשתיות והאנרגיה, עקב התפתחות משק הגז הטבעי ועקב המגמה הכללית למציאת מקורות אנרגיה אלטרנטיביים. שימוש בגז הביתי על כל המערכות והשימושים בו הינו מבורך ומומלץ אך חייב להיעשות דרך ספק מורשה המופיע תחת רשימת ספקי גז מורשים בישראל. 

 

דור אלון גז אינטרנשיונל בע"מ – ספק גז מורשה: 

דור אלון גז אינטרנשיונל בע"מ הינו ספק גז מורשה המופיע תחת רשימת ספקי גז מורשים בישראל של משרד התשתיות האנרגיה והמים והוא מבין המובילים שבהם, באספקת הגז, התקנת המערכות ופיתוח המשק. 

 

הזמנת גז מגורם בלתי מורשה מהווה סכנה ממשית: 

הזמנת גז, מתקני גז ומערכות גז, מטלטלים או נייחים מגורם שאינו מופיע תחת רשימת ספקי גז בישראל לא זאת בלבד שהינה בגין עבירה על החוק והנוהג כך צפוי לקנסות חמורים, אלא שהיא אף סכנה ממשית לכם, לבני ביתכם ולסובבים אתכם.

עבור לתוכן העמוד