מספר טלפון חירום: 1-800-800-000

ספקי הגז

ספקי הגז בישראל

 

בשנת 2008 יושמה הרפורמה החדשה במשק הגז ביוזמתו של המשרד לתשתיות ואנרגיה בישראל. במסגרת רפורמה זו הוגברה התחרות בין ספקי הגז השונים במטרה להוזיל את עלויות צריכת הגז של הלקוח הביתי. כמו כן הרפורמה הביאה להקלה בכל הנוגע לנושא החלפת ספקי הגז במידה והלקוח מעוניין ובכך ובנוסף תוקנו תקנות באשר לבטיחות מערכות הגז הביתיות וחובת ספקי הגז לאחריות מלאה עליהן. 

 

 

משרד התשתיות האנרגיה והמים של מדינת ישראל אף פרסם ומעדכן מדי יום את רשימת ספקי הגז המורשים בישראל. רשימה זו מונה כ-38 ספקי גז אשר מלבד אספקת גז ללקוחות פרטיים תעשייתיים וחקלאיים אף מחזיקות בסוכנויות שונות המספקות גז מטעמם. בכל הזמנת גז, החלפת ספקי גז או פעולה דומה יש לבדוק האם הספק מופיע ברשימת ספקי הגז המורשים בישראל. הזמנת והתקנת מערכות גז מגורם בלתי מורשה הינה עבירה על החוק וכמו כן מהווה סכנה ממשית לביטחונכם. 

 

 

החיוב לחוק משק הגז בישראל לא חל על ספקי הגז בלבד אלא גם על הלקוחות הביתיים. חובה היא כאמור לערוך בדיקה באם הגורם ממנו הזמנתם את מערכות והתקני הגז הינו אכן ספק גז מורשה אשר שמו מופיע תחת רשימת ספקי הגז המורשים בישראל. 

 

 

במידה והחלטתם להחליף את ספקי הגז וודאו כי ספק הגז החדש מבצע בדיקה של ההתקנים המערכות ומיכלי הגז אשר ברשותכם, נוסף על כך על ספקי הגז לערוך בדיקה תקופתית אחת לחמש שנים בה ימצאו פתרונות גז למען ביטחונכם האישי ובטיחות הסובבים אתכם. על ספקי הגז להיות מבוטחים בביטוחים הרלוונטיים לפי חוק משק הגז וכאמור עליהם להופיע ברשימת ספקי הגז המורשים בישראל. נוסף על כך טכנאי הגז הנמנים על שורות החברה ונשלחים מטעמה עליהם להיות בעלי רישיון לעבודה בתחום זה. וקריטריון אחרון הוא חיבורה של החברה למוקדי החירום הייעודיים. 

עבור לתוכן העמוד